دلنوشتهای خودم - مطالب شهریور 1394

دلنوشتهای خودم

music-code.ir

دلشکسته

تقدیرم  پر شده است  از فاصله ها
از جدا ماندن  دستانم از خاطره ها
حول محور زمان میچرخم و میچرخم
به دنبال ردپایی از عاقبت ثانیه ها
گوشهای قانعم  دلخوشند هنوز
به شنیدن صدایی از سمت قافله ها
کلاغ قصه نیز مقصدش معلوم است
اما من سرگردانم در میان این ویرانه ها
خدایا عاقبت مرا خودت ختم بخیر کن
تو که نزدیکی به تمام دل شکسته ها


[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 03:09 ب.ظ ] [ مریم مومنی ] [ نظرات() ]آیا میدانی

حال دلم خوب نیست آیا میدانی
قلمم دیگر مکتوب نیست آیا میدانی
خسته تر از آنم که از صفر شروع کنم
چرخهای زندگی ام مرغوب نیست آیا میدانی
یوسفم . در مصر بمان که دگر
در اینجا خبری از یعقوب نیست آیا میدانی
قهوه ی تلخم را تلخ مینوشم این روزها
تلخی کامم با هیچ شهدی مطلوب نیست آیا میدانی
شعرهایم پر شده اند از پوچی و سردرگمی
دایره ی واژه گانم سوخته و مجذوب نیست آیا میدانی[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:32 ب.ظ ] [ مریم مومنی ] [ نظرات() ]